Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  Bacalaureat   /  Subiectele și Baremele de corectare și notare pentru proba de Limba Română de la Bacalaureat 2024

Subiectele și Baremele de corectare și notare pentru proba de Limba Română de la Bacalaureat 2024

Ministerul Educației a publicat la ora 15:00 baremul de corectare și subiectele de la proba de Limba Română de la examenul de Bacalaureat 2024. Luni, 1 iulie, absolvenții de liceu au susținut proba scrisă la Limba și literatura română. Descarcă mai jos baremele și subiectele.

Candidații susțin marți, 2 iulie, proba la Matematică sau Istorie, iar joi, după o zi liberă, pe cea la alegere în funcție de profil.

Timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă este de 180 de minute și se calculează imediat după distribuirea, către candidați, a subiectelor, conform Ministerului Educației.

Baremul poate fi descărcat de mai jos, pentru fiecare profil.

Baremul de la profilul real-tehnologic:

Subiectele de la profilul real-tehnologic:

Baremul de la profilul uman-pedagogic:

Subiectele de la profilul uman-pedagogic:

Cum se comunică rezultatele? Se pot contesta rezultatele? Rezultatul contestației afectează nota inițială?
 • Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, cu respectarea Regulamentului general privind protecția datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care le vor fi distribuite la prima probă susținută de aceștia.
 • Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință de faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
 • Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2024, Sesiunea iunie – iulie 2024:

3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

 • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00

9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor

12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Sursa articol: www.edupedu.ro.

Posteaza un comentariu