Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  General   /  Propunere legislativă: “Bacalaureat standard” si “Bacalaureat cu nivel ridicat”

Propunere legislativă: “Bacalaureat standard” si “Bacalaureat cu nivel ridicat”

Modificare majora la Bacalaureat – apare un Bacalaureat diferentiat! Elevii vor avea doua examene distincte cu grade de dificultate diferite: “Bacalaureat standard” si “Bacalaureat cu nivel ridicat”. Daca doresc, elevii isi pot alege si o varianta “combinata”, cu probe de la fiecare dintre cele doua variante de examen. Pe diploma de Bacalaureat a absolventilor va fi specificat in mod clar ce examen de Bacalaureat au dat acestia. Elevii care au absolvit Bacalaureatul “cu nivel ridicat” cu note mai mari de 7 vor putea sa se inscrie fara examen in invatamantul superior, iar cine are peste nota 9 primeste si bursa de studiu.

50 de deputati si senatori (atat din partea PSD cat si partea USR, UDMR, ALDE si minoritati) au initiat o modificare majora a Legii Educatiei. Printre multe noutati apare si o propunere care schimba radical examenul de Bacalaureat.
Practic, Bacalaureatul se va imparti in 2 examene distincte, cu nivel de examaminare diferit: “Bacalaureat standard” si “Bacalaureat cu nivel ridicat”. Mai mult, elevii care doresc pot sa si combine elemente din cele doua tipuri de examen.
Regasiti mai jos (textul extras din proiectul de lege) modificarile de la Bacalaureat asa cum apar ele in Propunerea Legislativa initiata de cei 50 de deputati si senatori.
29.  Alineatul (4) al articolului 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Examenul national de este de doua tipuri:
a)    Examen national de bacalaureat cu nivel ridicat;
b)    Examen national de bacalaureat standard.”
Probele scrise de evaluare a competentelor formate pe durata invatamantului liceal vor fi, dupa cum urmeaza:
a)    proba scrisa la Limba si literatura romana – proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile;
b)    proba scrisa la Limba si literatura materna – proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
c)    doua probe scrise, diferentiate dupa cum urmeaza:
1.    pentru profilul real din filiera teoretica:
(i) matematica;
(ii) proba transdisciplinara din stiinte: fizica, chimie, biologie, informatica;
2.    pentru profilul umanist din filiera teoretica:
(i) o limba de circulatie internationala;
(ii) proba transdisciplinara din geografie, istorie, stiinte socio-umane;
3.    pentru filiera tehnologica:
(i) proba scrisa disciplinara specifica profilului;
(ii) proba transdisciplinara specifica domeniului de pregatire;
4.    pentru filiera vocationala:
(i) proba practica sau scrisa, dupa caz, specifica profilului ori specializarii:
(ii) proba transdisciplinara specifica profilului sau specializarii.
(42)    Absolventii invatamantului liceal la finalizarea studiilor liceale au dreptul de a se inscrie la una din cele doua tipuri de bacalaureat prevazut la alin (4) astfel:
a)    unitar, la toate probele la un singur tip de bacalaureat.
b)    diferentiat, la alegere la unele probe pentru bacalaureat national cu nivel ridicat iar pentru altele la nivel standard.
(43)    Pe diploma de bacalaureat va fi mentionat tipul de bacalaureat national sustinut.
(44)    Dupa finalizarea studiilor liceale daca un absolvent la una dintre probe a sustinut bacalaureat la nivel standard oricand are dreptul de a se inscrie la bacalaureat nivel ridicat.”
(43) Examenul de bacalaureat national cu nivel ridicat da dreptul pentru:
a)    cei care au promovat cu cel putin nota 7 au acces fara examen in invatamantul postliceal sau superior, in conditiile legii;
b)    cei care promoveaza cu cel putin nota 9, au dreptul la bursa de studiu pentru primul semestru universitar, respectiv gratuitate la internat pentru primul an universitar;
c)    inscrierea fara taxa la oricare universitate de stat din Romania, la un examen cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine;
d)    sustinerea fara nici o taxa a examenului pentru obtinerea permisului auto
e)    transport public local gratuit pentru primul an in cazul continuarii studiilor la o Universitate din Romania atat in localitatea de domiciliu cat si in localitatea unde isi urmeaza studiile;
f)    incadrarea cu prioritate ca si profesori suplinitori necalificati pentru posturile neocupate, vacante din invatamantul preuniversitar;
g)    cei care promoveaza cu cel putin nota 9.50 li se acorda un premiu de 10.000 lei din fondurile Ministerului Educatiei Nationale;
h)   alte beneficii acordate pe baza unor hotarari, decizii ale institutiilor statului sau administratiilor publice locale si judetene;”
38.    Alineatul (1) al articolului 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Finantarea suplimentara se acorda ca suma globala fixa din bugetul Ministerului Educatiei Nationale pentru premierea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, particular sau confesional care realizeaza rezultate deosebite:
a)   in domeniul incluziunii;
b)   in domeniul performantelor scolare;
c)   cu privire la insusirea limbii romane in unitatilor de invatamant cu predare integrala in limba minoritatilor nationale;
d)   cu privire la insusirea cel putin a unei limbi de circulatie internationala sau a unei minoritati nationale, atestat cu examen recunoscut la nivel international;
e)   la examenul de bacalaureat de nivel ridicat;
f)    in domeniul activitatilor extracurriculare;
g)   in domeniul performantelor stiintifice realizate de cadrele didactice sau elevi.”
“In privinta bacalaureatului, in ultimii ani, au existat mai multe propuneri/proiecte atat din partea ministrilor Educatiei cat si din partea federatiilor sindicale din invatamant, pentru a se introduce forme diferite ale examenului final, astfel incat sa li se dea cat mai multor absolventi sansa de a avea o cariera profesionala. Rezultatele foarte proaste la bacalaureat, cu promovabilitate de circa 60%, au dus la concluzia ca un singur tip de bacalaureat national afecteaza atat sistemul de educatie, cat si economia nationala”, este precizat in Expunerea de motive a Proiectului de Lege.
“Prin prezenta propunere legislativa dam sansa absolventilor invatamantului liceal ca la finalizarea studiilor sa isi aleaga ce tip de bacalaureat vor sa urmeze, raportat la capacitatile lor. Se pot inscrie unitar la toate probele de acelasi nivel de bacalaureat, cel cu nivel ridicat sau nivel standard. De asemenea exista posibilitatea unei inscrieri diferentiate, adica absolventii pot alege probe de nivel diferit (la unele probe cu nivel ridicat iar pentru altele la nivel standard). Pentru a face o deosebire intre diplome, pe diploma de bacalaureat va fi mentionat tipul de bacalaureat national sustinut per materii.
Dupa finalizarea studiilor liceale, daca un absolvent la una dintre probe a sustinut bacalaureatul la nivel standard, are dreptul oricand de a se inscrie la bacalaureatul cu nivel ridicat la proba respectiva.
Bacalaureatul diferentiat este o solutie care a fost implementata si da roade in mai multe tari ale Uniunii Europene”, mai precizeaza initiatorii proiectului de lege.
Daca legea va fi votata, in termen de 90 de zile de la intrarea ei in vigoare se va modifica in mod corespunzator Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat – 2011 publicat, Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu uitati: aceasta este doar o propunere legislativa si pentru a deveni lege trebuie votata in Parlament si apoi promulgata de presedintele Romaniei.
Sursă: http://www.portalinvatamant.ro

Posteaza un comentariu