Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  Bacalaureat   /  Planurile-cadru pentru liceu au fost lansate în dezbatere publică de Ministerul Educației

Planurile-cadru pentru liceu au fost lansate în dezbatere publică de Ministerul Educației

Noile planuri-cadru pentru liceu și școala profesională au fost lansate în dezbatere publică de Ministerul Educației. Este vorba despre documentele care stabilesc ce materii vor studia elevii de clasele a IX-a începând de anul școlar viitor, precum și de numărul de ore alocat acestor discipline, pe săptămână. Proiectele planurilor-cadru sunt pentru toate clasele de liceu și vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022.

Sunt 2 variante de plan-cadru pentru fiecare filieră. De remarcat că Ministerul nu a scos în dezbatere și un nou profil al absolventului de liceu, care să ghideze modificările curriculare. În schimb, Ministerul Educației precizează că în ’construcția acestor variante s-a raportat la profilul absolventului așa cum acesta se regăsește formulat, pentru nivelul funcțional și pentru nivelul dezvoltat (clasele IX-XII), în cadrul documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea, și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al curriculumului național, aprobat prin Ordin al ministrului educației și cercetării’.

Descarca propuneri PLANURI-CADRU PROFESIONAL-SI-TEHNIC 
#Descarca propuneri PLANURI-CADRU TEORETIC 
Foto: rocnee.eu
Foto: rocnee.eu
#Descarca propuneri PLANURI-CADRU VOCATIONAL.zip 

Comunicatul Ministerului Educației:

Acestea au fost elaborate în cadrul grupurilor de lucru constituite prin OMEC 3261/14.02.2020, cu modificările și completările ulterioare. Din aceste grupuri de lucru au făcut parte specialiști din cadrul ministerului și din cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare, cercetători ai Institutului de Științe ale Educației și cadre didactice de prestigiu din învățământul preuniversitar.

În cazul proiectelor planurilor-cadru pentru filiera tehnologică și învățământ profesional au fost cooptați specialiști din Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Autoritatea Națională pentru Calificări, dar și ai unor entități reprezentative pentru mediul privat și asociativ.

Comisia de validare a proiectelor planurilor-cadru a avut în componență reprezentanți ai tuturor partenerilor sociali: federațiile sindicale, federațiile/asociațiile de părinți, mediul universitar, Academia Română, Consiliul Național al Elevilor, ARACIP, organizații nonguvernamentale și alți parteneri cu experiență în domeniu (ex: Banca Mondială, UNICEF). Desfășurarea anului școlar 2020-2021 în condiții de pandemie a îngreunat procesul de pregătire a lansării în dezbatere publică a planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, din cauza provocărilor și restricțiilor specifice acestei perioade.

Se impune însă urgentarea lansării în consultare publică pentru a nu creste încă și mai mult riscul inexistenței manualelor de clasa a IX-a la începutul anului școlar 2021/2022. Fiind conștienți de importanța acestui demers, așteptăm propuneri de îmbunătățire din partea tuturor factorilor interesați, la adresa de email planuri_cadru@rocnee.eu, până la data 31.01.2021.

Sursa articol: edupedu.ro.

Posteaza un comentariu