Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  Educatie   /  Peste 346 de mii de elevi au avut anul trecut media anuală între 9.50 și 10, potrivit Ministerului Educației. Numărul reprezintă 12% din totalul elevilor / Bursa de merit se va dubla din semestrul II – proiect

Peste 346 de mii de elevi au avut anul trecut media anuală între 9.50 și 10, potrivit Ministerului Educației. Numărul reprezintă 12% din totalul elevilor / Bursa de merit se va dubla din semestrul II – proiect

Peste 346 de mii de elevi au încheiat anul școlar 2020-2021 cu media anuală între 9.50 și 10, scrie Ministerul Educației în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de guvern prin care vrea să modifice cunatumurile minime ale burselor. Instituția mai precizează că peste 532 de mii de elevi au primit bursă de merit, aceasta acordându-se pentru cei care au peste media 8.50.

Ministerul arată că au fost mult mai mulți elevii cu medii de peste 8.50 în anul 2020-2021, față de anul 2019-2020, „s-a observat o creștere a numărului de beneficiari ai burselor de merit cu 152.360 de beneficiari”, scrie autorul actului normativ.

Recent Ministrul Educației a criticat școala online și evaluarea făcută în timpul acesteia spunând că notele din învățământul online sunt „peste jumătate între 8.50 și 10”.

În total, au primit burse pentru anul trecut 723.589 de elevi. Dintre acestia, remarcabil este numărul elevilor cu bursă de ajutor social – peste 156 de mii.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor proveniţi din familii care nu realizează un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (693 lei), nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

„Informațiile transmise de către inspectoratele școlare, la solicitarea ME, au evidențiat următoarele rezultate ale aplicării HG nr. 1064/2020 în anul școlar 2020-2021:

la finalul anului școlar 2020-2021, numărul total de beneficiari de burse școlare, acordate conform OMECTS nr. 5576/2011, a fost de:

  • 2.884 beneficiari pentru bursa de performanță,
  • 532.810 de beneficiari pentru bursa de merit,
  • 31.857 de beneficiari pentru bursa de studiu,
  • 156.038 beneficiari pentru bursa de ajutor social.

Față de estimările realizate de inspectoratele școlare la finalul anului 2020, bazate pe rezultatele anului școlar anterior, s-a observat o creștere a numărului de beneficiari ai burselor de merit cu 152.360 de beneficiari.

Totodată, centralizând datele referitoare la rezultatele școlare ale elevilor pe tranșe de medie, rezultă un număr de 346.698 elevi care au obținut media anuală mai mare sau egală cu 9.50”, se arată în proiectul de hotărâre.

Ministerul vrea să impună acum noi cuantumuri minime pentru burse, care să se aplice din semestrul al II-lea al anului școlar în curs, pottivit proiectului de act normativ.

„Deoarece bugetele locale se aprobă pe an calendaristic, iar bursele se acordă pe an școlar (care cuprinde doi ani calendaristici), pentru a asigura continuitatea acestei măsuri de sprijin social, se propune ca în semestrul I al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, să se mențină la valoarea de 100 lei.

De asemenea, având în vedere că această măsură are drept scop susținerea activității de învăţare de înaltă performanță, precum și scăderea abandonului școlar al elevilor și asigurarea accesului echitabil și nediscriminatoriu la o educație de calitate a tuturor copiilor și tinerilor din România, se propune ca în semestrul II al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, să aibă următoarele valori:

  • 500 ron, pentru bursa de performanță,
  • 200 ron, pentru bursa de merit,
  • 150 ron, pentru bursa de studiu,
  • 200 ron, pentru bursa de ajutor social

Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Astfel, se menține cuantumul minim de 100 lei în semestrul I, pentru care a fost stabilit buget în anul 2021, respectiv se diferențiează cuantumul minim în funcție de fiecare categorie de bursă în semestrul II al anului școlar 2021-2022, cuantum necesar autorităților publice locale pentru previzionarea cheltuielilor bugetare în anul următor”, se arată în document.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Sursa articol: edupedu.ro.

Posteaza un comentariu