Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  Bacalaureat   /  DOCUMENTE Ghidurile remediale pentru profesori, pentru recuperarea materiei nepredate în anul școlar trecut, au fost publicate parțial de Ministerul Educației

DOCUMENTE Ghidurile remediale pentru profesori, pentru recuperarea materiei nepredate în anul școlar trecut, au fost publicate parțial de Ministerul Educației

Câteva din ghidurile metodologice numite “repere” pentru recuperarea materiei nepredate în anul școlar trecut au fost publicate de Ministerul Educației pe site-ul educatiacontinua.edu.ro. Documentele sunt structurate diferit pentru fiecare disciplină, de la învățământul primar până la cel liceal. Cele mai multe dintre aceste “îndrumare” nu sunt încă publicate.

Pentru învățământul primar este un singur Ghid. Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020 pentru disciplina Dezvoltare personală (primar – DP). Ghidul are peste 200 de pagini și este combinat și cu Ghidul Consiliere și dezvoltare personală gimnaziu – CDP.

Lipsesc Ghidurile pentru învățământ primar la următoarele discipline/domenii:

 • Pentru învățători
 • Limbi moderne
 • Educație fizică
 • Limbi și literaturi materne

Pentru gimnaziu a fost publicat până la această ora Ghidul pentru Biologieare 88 de pagini și în introducere se precizează că este vorba despre “un îndrumar”. “Profesorii vor evalua onest, la începutul anului școlar, achizițiile elevilor și vor stabili contextele, materializate în activități de învățare, pentru remedierea aspectelor identificate. În vederea recuperării decalajelor identificate se vor planifica activități cu caracter remedial sau de recuperare, activități de învățare care să conducă la structurarea acelor competențe ale elevilor parțial structurate/nestructurate în anul școlar 2019-2020, fără a prejudicia țintele anului școlar 2020-2021”, se arată în document.

Ghidul pentru istorie a fost publicat. Documentul explică faptul că “la clasa a V-a, situația este mai simplă pentru că în nota de prezentare a programei pentru clasa a IV-a, se subliniază faptul că programa optează pentru un parcurs de cunoaștere în care elevii fac cunoștință cu trecutul pornind de la situații familiare (fapte, evenimente legate de trecutul familiei sau al localității natale) și continuă cu teme care se situează la mai mare distanță în timp și spațiu. Dar, în acest an școlar, elevii de clasa a IX-a vor face un efort mai mare pentru a recupera componentele studiate în perioada cursurilor on line, în clasa a VIII-a, având în vedere cronologiile diferite cu care operează programele celor două clase”.

De asemenea a fost publicat ghidul pentru disciplinele socio-umane

Lipsesc Ghidurile pentru gimnaziu la următoarele discipline/domenii:

 • Limba și literatura română
 • Matematică
 • Fizică
 • Chimie
 • Geografie
 • Religie
 • Educație tehnologică
 • Informatică și TIC
 • Limbi moderne
 • Educație fizică
 • Istoria minorităților
 • Limbi și literaturi materne

Pentru profesorii de liceu a fost publicat Ghidul de chimie. “Prezentul material, este organizat pe clase, și fiecare clasă conține recomandări și exemplificări prin care cadrul didactic este orientat în ceea ce privește analiza, diagnoza și acțiunile ulterioare pentru a facilita învățarea din perspectiva structurării competențelor specifice din perioada martie – iunie 2020 prin activități de învățare remedială/de recuperare și din perspectiva abordării procesului educațional prin soluții alternative – mediul online, noile tehnologii”, potrivit documentului.

Ghidul pentru biologie poate fi și el descărcat. Îndrumarul este organizat pe clase. Organizarea internă a materialului la nivelul fiecărei clase are următoarea structură unitară:

 • Secțiunea 1 Repere pentru estimarea nivelului achizițiilor învățării la finalul anului școlar 2019-2020 în vederea realizării planificării calendaristice pentru noul an școlar
 • Secțiunea 2 Evaluarea gradului de achiziție a competențelor din anul anterior
 • Secțiunea 3 Repere pentru construirea noilor achiziții. Exemple de activități de învățare

A mai fost publicat și Ghidul pentru discipline socio-umane și Ghidul pentru informatică.

Lipsesc la ora publicării articolului următoarele ghiduri:

 • Limba și literatura română
 • Matematică
 • Fizică
 • Geografie
 • Istorie
 • TIC
 • Limbi moderne
 • Educație fizică
 • Limbi și literaturi materne

Documentele sunt editate de Editura Didactică și Pedagogică și arată ca niște manuale. Articolul va fi actiualizat pe măsură ce Ghidurile vor fi publicate de către Ministerul Educației.

Sursa articol: www.edu.ro.

Posteaza un comentariu