Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  Educatie   /  Din 15 decembrie, porțile școlilor din Ilfov vor fi “închise și asigurate” după intrarea elevilor la ore, a decis inspectoratul școlar / Părinții vor avea acces în școală în aceleași condiții ca până acum, iar elevii, doar pe baza carnetului de elev

Din 15 decembrie, porțile școlilor din Ilfov vor fi “închise și asigurate” după intrarea elevilor la ore, a decis inspectoratul școlar / Părinții vor avea acces în școală în aceleași condiții ca până acum, iar elevii, doar pe baza carnetului de elev

Inspectoratul școlar județean Ilfov a publicat Regulamentul Cadru pentru menținerea și creșterea gradului de siguranță civică în perimetrul unităților de învățământ din județul Ilfov, valabil din 15 decembrie 2022. Principalele prevederi sunt legate de accesul în școli persoanelor străine, în afară de elevi și profesori: “Imediat după începerea cursurilor, porțile unităților de învățământ se închid și se asigură, astfel încât copiii/ elevii să nu poată părăsi incinta școlii decât după terminarea programului sau cu acordul directorului/ învățătorului/ profesorului diriginte/ profesorului de serviciu,” scrie în noul regulament. Părinții au acces în continuare în școală în aceleași condiții prevăzute în ROFUIP.

 • Regulamentul cadru pentru menținerea și creșterea gradului de siguranță civică în perimetrul unităților de învățământ din județul Ilfov poate fi consultat la finalul articolului.
 • Directorii unităților de învățământ vor stabili, în colaborare cu reprezentanții poliției/ jandarmeriei, obiectivele permanente pentru personalul autorizat în domeniul siguranței și securității copiilor/ elevilor, în perimetrul unității de învățământ.

Inspectoratul școlar județean Ilfov a publicat Regulamentul cadru pentru menținerea și creșterea gradului de siguranță civică în perimetrul unităților de învățământ din județul Ilfov, valabil din 15 decembrie 2022. Documentul, care prevedere modificări legate de accesul în unitățile de învățământ al persoanelor străine, dar care permite și închiderea porților pentru ca elevii să nu poată ieși până la finalul programului, vine în contextul fenomenului în creștere de violențe în școli.

Regulamentul aduce date despre studiul realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității – Atitudini și comportamente antisociale în rândul elevilor de liceu. A rezultat că, deși mediul școlar în viziunea elevilor este apreciat ca fiind unul de siguranță, totuși:

 • violența atât în limbaj, cât și în comportament este destul de prezentă în viața de zi cu
  zi a elevilor;
 • trei din zece elevi au fost implicați într-o bătaie cu alți elevi de vârstă apropiată;
 • unul din patru liceeni face parte din grupuri care au fost implicate într-o bătaie, într-un
  loc public;
 • un elev din zece a fost victima unei agresiuni fizice în incinta unității de învățământ.
  Având în vedere faptul că delincvența juvenilă are implicații deosebite, cu efecte pe termen lung, asupra celor care săvârșesc fapte antisociale, iar înregistrarea unor astfel de incidente în școli induce un sentiment de insecuritate cu implicații negative asupra procesului educațional, îmbunătățirea climatului de siguranță în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar reprezintă un obiectiv prioritar cu caracter permanent pentru Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.

Deși regulamentul prevede că “începând cu data de 15.12.2022, în unitățile de învățământ din județul Ilfov vor fi respectate cu strictețe dispozițiile”, nu conține și sancțiuni, în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile.

Principalele prevederi ale Regulamentului cadru pentru menținerea și creșterea gradului de siguranță civică în perimetrul unităților de învățământ din județul Ilfov:

Art.4. Prevederile se aplică elevilor, personalului didactic, personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic și persoanelor străine aflate în incinta unităților de învățământ sau care intră ocazional în unitatea școlară.

Art.5. Imediat după începerea cursurilor, porțile unităților de învățământ se închid și se
asigură, astfel încât copiii/ elevii să nu poată părăsi incinta școlii decât după terminarea programului sau cu acordul directorului/ învățătorului/ profesorului diriginte/ profesorului de serviciu.

Art.6. Pe durata desfășurării procesului de învățământ, în unitate nu au acces persoane
străine, cu excepția personalului din cadrul ISJ Ilfov/ Ministerului Educației sau a celor
aprobate de conducerea unității de învățământ.

Art.7. În toate unitățile de învățământ se va asigura serviciul pe școală cu personal care
va îndruma și supraveghea elevii în toate spațiile în care se desfășoară activități specifice
procesului didactic.

Art. 8 Directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică au obligația de a
asigura siguranța și securitatea tuturor copiilor/ elevilor și în unitățile de învățământ arondate
(structurilor fără personalitate juridică).

Astfel, următorul articol prevede ca directorii vor stabili, în colaborare cu reprezentanții poliției/ jandarmeriei, obiectivele permanente pentru personalul autorizat în
domeniul siguranței și securității copiilor/ elevilor, în perimetrul unității de învățământ.

Art.10. Elevii vor utiliza o singură cale de acces în unitatea de învățământ.

Art.11. La intrarea în fiecare unitate de învățământ va fi asigurat serviciul permanent pentru
acces, prin legitimarea și înscrierea vizitatorilor. Înscrierea se va face în Registrul pentru evidența accesului invitaților/ vizitatorilor în incinta unității de învățământ

Art.14. Accesul altor persoane este permis numai după obținerea aprobării conducerii
unității de învățământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/ vizitator al acestora;

Art.17 Accesul elevilor este permis în baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în
curs, pe care elevul are obligația să-l poarte asupra lui și să îl prezinte agenților de pază sau
profesorului de serviciu atunci când aceștia îl solicită.

Art.20. Plecarea copiilor/ elevilor din școală se face cu respectarea următoarelor reguli:
(a) elevii minori nu pot părăsi școala pe timpul desfășurării cursurilor, decât pentru
motive bine întemeiate, dovedite la solicitarea oficială a părinților;

(b) În situații urgente, părinții/ tutorii/ reprezentanții legali ai minorilor pot solicita
învoirea și luarea acestora de la cursuri, doar după legitimare, prezentarea motivului pentru
care solicită învoirea/ luarea acestora de la cursuri și obținerea acordului conducerii unității de învățământ/ profesorului de serviciu/ profesorului diriginte/ educatorului/ învățătorului;

(c) În cazul părinților despărțiți/ divorțați, cel care solicită învoirea copilului trebuie să
dovedească dreptul asupra custodiei minorului. In caz contrar, copilului/ elevului nu i se va permite plecarea din școală.

Condițiile în care au voie părinții în școală

Noul Regulament cadru pentru menținerea și creșterea gradului de siguranță civică în perimetrul unităților de învățământ din județul Ilfov nu prevede schimbări privind accesul părinților. Aceștia nu au nevoie de ecuson, pentru a intra în școală.

Art.13. Accesul părinților în unitate este permis, cu respectarea prevederilor OME nr.
4183/04.07.2022 – Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar (Art.67, Art.159, Art.161, Art.162 (7); (9)).

Astfel, potrivit ROFUIP, art 159. (1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă:

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;

d) participă la întâlnirile programate cu educatorul-puericultor/ educatoarea/ învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte;

e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.

Regulamentul mai menționează și că personalul de pază are obligația de a ține o evidență riguroasă a tuturor persoanelor cărora li se permite accesul în incinta unității de învățământ și de a consemna datele referitoare la identitatea, scopul și durata vizitei. Modelul registrului este prezentat în Anexa 1.

Tot personalul de pază are obligația de a supraveghea/ monitoriza atitudinea și
comportamentul vizitatorilor și să verifice sălile în care aceștia sunt invitați să aștepte, pentru a nu fi uitate sau abandonate obiecte care, prin conținutul lor, pot pune în pericol siguranța și securitatea copiilor/ elevilor.

Nu se precizează însă care e procedura în școlile care nu au paza asigurată.

La începutul anului școlar 2022-2023, ministrul de interne Lucian Bode preciza că din cele 17.872 de unităţi de învăţământ preuniversitar evaluate la nivel naţional, 57% nu sunt asigurate cu pază, iar 43% unităţi de învăţământ beneficiază de o formă de pază asigurată cu resursă proprie, cu societăţi specializate de pază sau în format mixt.

Regulamentul cadru pentru menținerea și creșterea gradului de siguranță civică în perimetrul unităților de învățământ din județul Ilfov conține și un model pentru lista de la intrarea în unitatea de învățământ

Sursa articol: www.edupedu.ro.

Posteaza un comentariu