Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  Educatie   /  Competențele digitale – predate în învățământul primar de anul viitor. Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a să conțină probă de abilități digitale din 2024. Pentru profesori competențele digitale vor fi introduse încă din formarea inițială – măsuri incluse în Strategia privind digitalizarea educației în România / Țintă: 90% din populație să fie alfabetizată digital

Competențele digitale – predate în învățământul primar de anul viitor. Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a să conțină probă de abilități digitale din 2024. Pentru profesori competențele digitale vor fi introduse încă din formarea inițială – măsuri incluse în Strategia privind digitalizarea educației în România / Țintă: 90% din populație să fie alfabetizată digital

Foto: © Andreaobzerova – Dreamstime.com

În școala primară ar urma să fie incluse, începând din anul școlar 2021-2022, elemente obligatorii de competențe digitale, iar în aceeași perioadă urmează să fie elaborate sau revizuite programele de Informatică/TIC din învățământul secundar – gimnaziu și liceu. În curriculum, în ambele cicluri, urmează să fie incluse elemente de securitate digitală. Ulterior, urmează să fie dezvoltate și programe și resurse pentru părinți, pentru sprijin în alfabetizarea digitală a copiilor. Aceste competențe să fie evaluate și la examenele de clasa a VIII-a, din 2024, nu numai la Bacalaureat. Acestea sunt obiective incluse în noua Strategie privind digitalizarea educației în România, document lansat în dezbatere publică vineri și consultat de Edupedu.ro. Printre țintele stabilite de strategie: alfabetizare digitală pentru 90% din populația României.

Strategia face trimitere și la un rol considerabil pentru mediul de afaceri, în special în domeniul identificării meseriilor și nevoilor emergente de pe piața muncii, în furnizarea de pregătire de specialitate și în formarea unor huburi educaționale locale. Pentru prima dată strategia a fost făcută fără alocări bugetare de amploare, fără programe de asistență și fără fonduri suplimentare, prin contribuția voluntară a asociațiilor, a fundațiilor, a societății civile și a companiilor implicate direct în procesul de dezbatere și creare a documentului programatic.

Pentru profesori, cele mai multe acțiuni de formare sau întărire a competențelor digitale, ce urmează să fie incluse și în programele de formare psihopedagogică și în Masterul didactic, urmează să fie introduse din 2022.

Strategia prevede, totodată, măsurile care vor fi luate pentru dezvoltarea unui curriculum școlar pentru meserii emergente, dar și acțiuni de suport:

 • de asigurare a infrastructurii și resurselor digitale în mediul educațional
 • De asigurare a conectivității
 • De creare a unor resurse educaționale deschise
 • Măsuri de securitate cibernetică, protecția datelor și siguranța online
 • Măsuri de întărire a capacității administrative

Multe dintre acțiunile incluse în strategie sunt prevăzute să înceapă în 2021, aplicarea ei urmând să fie desfășurată în etape, până în 2027.

Ce obiective operaționale prevede Strategia, în privința dezvoltării de competențe digitale pentru toți elevii și studenții – termene prevăzute
 • Dezvoltarea de programe de alfabetizare timpurie digitală preșcolară – 2021-27
 • Introducerea în curriculumul de învățământ primar a unor elemente cu caracter de obligativitate și noutate care vizează dobândirea competențelor digitale, în acord cu profilul de formare specific nivelului – 2021-22
 • Elaborarea/revizuirea programelor școlare pentru disciplina Informatică și TIC, pentru nivelul de învățământ secundar, concomitent cu valorificarea elementelor de abilitare digitală a elevilor la nivelul tuturor programelor școlare specifice celorlalte discipline de studiu – 2021-22
 • Introducerea în curriculumul, pentru învățământul primar și secundar, a elementelor de securitate digitală, inclusiv prin dezvoltarea ofertei naționale de curriculum opțional – 2021-22
 • Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor în context non-formal (ca activități extrașcolare în unitățile de învățământ gimnazial și liceal și în cadrul cercurilor din palate și cluburile copiilor) – 2021-27
 • Dezvoltarea și implementarea de programe și resurse pentru părinți, cu rolul de pregătire a acestora pentru a acorda sprijin copiilor lor în alfabetizarea digitală   – 2022-27
 • Dezvoltarea stagiilor de practică pentru elevi și studenți, prin care sunt consolidate și aplicate competențele digitale avansate necesare pe piața muncii – 2022-2027
 • Dezvoltarea stagiilor de practică și a programelor de consiliere și orientare profesională, pentru încurajarea fetelor de a urma o carieră în domeniul IT&C – 2022-2027
 • Elaborarea unui ghid cu orientări comune pentru elevi, studenți, părinți, profesori și personalul din unitățile/instituțiile de învățământ pentru a încuraja diverse acțiuni de întărire a capacității digitale – 2021
 • Utilizarea suportului TIC în cadrul evaluărilor naționale din clasa a II-a, a IV-a și a IV-a – 2024 -2027
 • Evaluarea competențelor digitale în cadrul examenelor naționale de la finalul clasei a VIII-a, respectiv a XII-a – 2024-27
 • Promovarea obținerii de certificări alternative recunoscute internațional, în învățământul secundar – 2021-2027
 • Dezvoltarea și implementarea de programe de alfabetizare digitală științifică aplicate – adaptate fiecărui nivel de învățământ preuniversitar și universitar – 2022-2027
 • Dezvoltarea și implementarea de programe de inovare digitală aplicată și cetățeniei digitale active- adaptate fiecărui nivel de învățământ preuniversitar și universitar – 2022-2027

Tot de anul viitor, dar mai ales din 2023 sunt prevăzute acțiuni de pregătire a unui curriculum pentru meserii emergente și pentru pregătire în vederea participării la economia digitală. Acestea includ:

 • Dezvoltarea unui sistem de date interoperabile și inteligență arificială pentru aniciparea meseriilor emergente
 • Implementarea unei baze de date naționale în domeniul ocupațiilor și competențelor
 • Mecanism național de anticipare antreprenorială continuă
 • Introducerea unor noi calificări emergente în Registrul calificărilor
 • O hartă a competențelor pe niveluri de calificare și domenii de studii
 • Stabilirea competențelor-cheie
 • Constituirea unor Colegii ale comunităților
 • Urmărirea dobândirii unor competențe specifice de căgtre studenți, trasee de învățare flexibile
Pentru profesori, strategia prevede, între altele:

La capitolul formare Inițială:

 • clarificarea și validarea profilului de competențe, dezvoltarea competențelor digitale prin integrarea în planul cadru aferent Programelor de formare psihopedagogică și ale Masterului didactic, promovarea mobilităților Erasmus+, dezvoltarea competențelor digitale pentru management educațional, introducerea în module de securitate IT, de prelucrare și de protecție a datelor. Cele mai multe – din 2022

La capitolul formare continuă:

 • sesiuni de formare continuă pentru dezvoltatrea de competențe didactice, începând din 2022; formarea de competențe de literație digitală și pedagogie digitală din 2022; organizarea unui nou cadru de monitorizare și evaluare – din 2023
Țintele-cadru ale Strategiei Smart-Edu pentru 2021-2027:
 • Alfabetizarea digitală a 90% din populația României;
 • Infrastructură și resurse tehnologice adaptate pentru toate unitățile de învățământ din România;
 • Inserție de succes pe piața muncii pentru 82% din populația de vârstă 20-34 de ani formată pentru meserii emergente;
Direcțiile de acțiune propuse în proiectul SMART.Edu:
 • Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și studenților;
 • Susținerea formării digitale inițiale și continue a cadrelor didactice;
 • Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate (conectare la internet, creare de rețele interne, dotare cu echipamente, asigurare suport tehnic);
 • Stimularea unităților și instituțiilor de învățământ pentru oferte educaționale cu specializări și calificări digitale adecvate meseriilor viitorului;
 • Realizarea de instrumente educaționale digitale, încurajarea inovării pentru adaptarea unor soluții educaționale creative, interactive, centrate pe elevi;
 • Crearea de Resurse Educaționale Deschise atractive;
 • Dezvoltarea și multiplicarea parteneriatelor public-private prin participarea la rețele digitale, inclusiv cu organisme europene și internaționale;
 • Schimb de bune practici pe platforme educaționale locale, naționale de e-learning, respectiv pe platforme internaționale (SELFIE, e-Twinning, s.a.);
 • Încurajarea și promovarea inițiativelor privind siguranța online, protecția datelor, igiena cibernetică, etica IT;
 • Dezvoltarea cadrului de previziune strategică pentru economia verde și adaptarea la meseriile viitorului.
Principiile care stau la baza acestei strategii:
 • Educația este un drept fundamental, iar accesul și calitatea acestuia trebuie garantate, indiferent de modul în care are loc: fizic, digital, ori mixt. Dreptul la educație incluzivă și de calitate și la calificări în Life Long Learning (LLL), care respectă GDPR, măsurile etice și de cyber security, este primul principiu al Cartei Drepturilor Sociale în UE;
 • Competențele digitale devin parte integrală, obligatorie, în toate programele de bază din pregătirea/calificarea tuturor cadrelor didactice;
 • Transformarea educației pentru era digitală este responsabilitatea întregii societăți, ceea ce presupune un dialog real și mult mai intens între autoritățile educaționale, cadrele didactice cu restul stakeholderilor sociali: părinți, companii, autorități locale, NGOs, cercetare academică;
 • Competențele digitale de bază fac parte din competențele principale transferabile pentru orice cetățean, membru activ al comunității, pentru a utiliza serviciile publice și pentru a-și exercita drepturile de bază;
 • Educația digitală este direct legată de dezvoltarea economică/piața muncii, creșterea competitivității și tranziția către economia verde, sustenabilă.

Foto: © Andreaobzerova – Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Sursa articol: edupedu.ro.

Posteaza un comentariu