Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  Bacalaureat   /  Ce predau profesorii de liceu la clasa a IX-a în acest an școlar: Reperele metodologice pentru toate disciplinele au fost publicate cu 11 zile înaintea primei zile de școală / Descarcă și programele școlare în vigoare

Ce predau profesorii de liceu la clasa a IX-a în acest an școlar: Reperele metodologice pentru toate disciplinele au fost publicate cu 11 zile înaintea primei zile de școală / Descarcă și programele școlare în vigoare

 

În locul noilor planuri-cadru pentru liceu și noilor programe care ar fi trebuit să fie elaborate pentru elevii care au traversat reforma curriculară începută în 2012, elevi care anul acesta intră în clasa a IX-a, Ministerul Educației a publicat, cu 11 zile înainte de prima zi de școală, un set de „repere metodologice”. Adică ghiduri pe care profesorii de liceu să le folosească în predarea la Limba română, Matematică, Istorie, Geografie, Chimie, Fizică, Informatică și toate celelalte discipline.

 • La finalul articolului sunt linkuri către toate programele școlare în vigoare pentru clasa a IX-a.

Sunt repere metodologice și pentru module/grupe de discipline/domenii de pregătire profesională, pentru învățământul tehnic și vocațional. Au fost făcute după ce s-au stabilit „nevoile de îndrumare, în vederea asigurării compatibilizării și a continuității la nivelul programelor școlare pentru gimnaziu și pentru liceu / învățământ profesional”, se arată pe pagina Ministerului Educației.

„S-a avut în vedere ca aceste repere să vizeze organizarea procesului de predare-învățare-evaluare la clasa a IX-a, urmând ca, prin recomandările realizate, să fie asigurată și racordarea la programele școlare și standardele de pregătire profesională, în vigoare pentru clasele superioare, în contextul în care elevii ce vor constitui efectivele claselor a IX-a în anul școlar 2021 – 2022 vor parcurge întregul ciclu liceal/anii de învățământ profesional în baza curriculumului în vigoare în prezent, urmând ca examenele de final (examenul național de bacalaureat, examene de certificare) să fie susținute pe structura în vigoare în prezent”.

Redăm aici reperele metodologice create de Ministerul Educației pentru profesori:

Materiale informative:

Programele școlare în vigoare pentru clasa a IX-a sunt aici:
 • Programe şcolare la disciplina Istoria artei religioase, curriculum diferenţiat pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [in vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programe şcolare la disciplina Spiritualitate, curriculum diferenţiat pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programe şcolare la disciplina Istoria Bisericii Romano-Catolice, curriculum diferenţiat pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programe şcolare la disciplina Catehism, curriculum diferenţiat pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programe şcolare la disciplina Studiul Vechiului Testament, curriculum diferenţiat pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programele şcolare ale disciplinelor Biblie (clasele a IX-a – a X-a), Catehism (clasele a IX-a – a X-a), Spiritualitate (clasele a IX-a – a X-a), Istoria religiilor (clasele a IX-a – a X-a), Catehism (clasele a XI-a – a XII-a), Spiritualitate (clasele a XI-a – a XII-a), Istoria Bisericii (clasele a XI-a – a XII-a), Studiu biblic (clasele a XI-a – a XII-a), Istoria literaturii creştine (clasele a XI-a – a XII-a) – curriculum diferenţiat pentru filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă română) [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programele şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”, clasele a IX-a – a XII-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară de Armonie, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programe şcolare ale disciplinelor de specialitate pentru clasele a IX-a şi a X-a din cadrul filierei vocaţionale, profil teologic ortodox [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Dans clasic, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Dans contemporan, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Dans românesc şi Dans de caracter, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Repertoriu ansamblu şi repertoriu individual, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Arta actorului, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Estetica şi teoria spectacolului de teatru, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Euritmie, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Iniţiere vocală, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Elemente de perspectivă, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Istoria artelor şi a arhitecturii, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Studiul compoziţiei, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Studiul formelor şi al culorii, clasa a IX-a, filiera vocaţională [in vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Studiul formelor şi al volumului, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Studiul formelor şi desenul, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Desen proiectiv, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru disciplina Interdependenţe funcţionale în relaţia om-formă-ambient, clasa a IX-a, filiera vocaţională [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Religie – cultul greco-catolic, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Educaţie plastică, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Educaţie muzicală, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba latină, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba şi literatura bulgară, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba şi literatura cehă, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba şi literatura croată, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba şi literatura germană maternă, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba şi literatura rromani, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba şi literatura polonă, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba şi literatura sârbă, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba şi literatura slovacă, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba şi literatura turcă, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba şi literatura ucraineană, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba engleză, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba franceză, clasa a IX-a [in vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba italiană, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba portugheză, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba rusă modernă, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba spaniolă, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Biologie, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Fizică, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Religie – alianţa evanghelică: cultul baptist, cltul creştin după evanghelie, cltul penticostal, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Religie – cultul adventist, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Religie – cultul unitarian, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Religie – cultul romano-catolic, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Religie – cultul reformat, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Religie – cultul ortodox, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Religie – cultul musulman, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Geografie, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Istorie, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba şi literatura bulgară, clasele IX-XII (anii I – IV de studiu) [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba neogreacă, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programa şcolară pentru Limba japoneză, clasa a IX-a [în vigoare]Citeşte mai mult 
 • Programe şcolare pentru discipline psihopedagogice [în vigoare]Citeşte mai mult 

Foto: © Inna Getmanec | Dreamstime.com

Sursa articol: edupedu.ro.

Posteaza un comentariu