Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  Bacalaureat   /  Bacalaureatul va avea o nouă structură, cu Matematică susținută și de elevii de la uman, o probă nouă de competențe „complementare” și alte două examene scrise la limbi străine, toate de-a lungul clasei a XII-a. În sesiunea propriu-zisă de BAC rămân trei probe scrise și română-oral – proiectul legii Educației

Bacalaureatul va avea o nouă structură, cu Matematică susținută și de elevii de la uman, o probă nouă de competențe „complementare” și alte două examene scrise la limbi străine, toate de-a lungul clasei a XII-a. În sesiunea propriu-zisă de BAC rămân trei probe scrise și română-oral – proiectul legii Educației

Examenul de Bacalaureat, prevăzut de proiectul legii Deca, va conține o probă de „competențe de bază complementare” specializării, potrivit surselor Edupedu.ro. Este vorba despre „competențe de bază la Matematică”, de exemplu, probă scrisă care va fi susținută de toți elevii de la profilul uman în timpul clasei a XII-a, deci nu în perioada sesiunii de examen.

Elevii de la real ar urma să dea „competențe de bază socio-umane” ca probă scrisă complementară profilului ales, potrivit surselor citate. Cei de la filierele vocaționale și tehnologice ar urma, conform variantei Deca a proiectului legii învățământului preuniversitar, „competențe de bază socio-uman sau matematică”, complementar disciplinelor alese deja pentru BAC.

Alte probe care se susțin în timpul anului școlar în care elevii sunt clasa a XII-a sunt cele scrise la limbi străine. Spre deosebire de situația din prezent, în care la BAC se dă doar examen oral la o singură limbă străină, în noua formulă prevăzută de proiectul de lege, s-ar da examen scris la două limbi străine – ambele pot fi echivalate, dacă elevii au certificate recunoscute de Ministerul Educației.

Un alt examen care se susține în timpul anului școlar, deci până când elevii devin absolvenți de liceu, este proba practică de competențe digitale. Și aceasta poate fi echivalată cu certificat, opțional.

Toate aceste examenele care se dau în timpul anului școlar, în timpul clasei a XII-a/a XIII-a, vor fi susținute de către elevi în școlile lor, mai arată sursele. Nu este clar dacă și cu profesorii lor sau vor fi comisii de profesori din alte școli.

În sesiunea de Bacalaureat din vară absolvenții vor mai da, practic, doar trei probe scrise și cea de la Limba și literatura română oral.

Cei din școlile cu predare în limba maternă susțin probă orală și scrisă la limba respectivă, în plus față de celelalte.

  • De menționat că examenul de Bacalaureat în forma din proiect ar urma să se aplice pentru elevii care intră în clasa a IX-a în anul următor intrării în vigoare a legii. Asta înseamnă că, dacă legea ar intra în vigoare în anul 2023, elevii care intră în septembrie 2024 în clasa a IX-a ar da BAC-ul pe regulile din proiectul de lege, în anul vara anului 2028, potrivit surselor Edupedu.ro

Cum va arăta Bacalaureatul, pentru fiecare specializare în parte, potrivit proiectului legii învățământului preuniversitar, varianta Deca

La filiera teoretică, profilul real, specializarea Matematică-Informatică, elevul de clasa a XII-a va susține în timpul anului școlar două examene scrise la cele două limbi de circulație internațională pe care le-a studiat în școală, o probă practică de competențe digitale și proba scrisă de competențe de bază socio-umane.

După care, în sesiunea propriu-zisă de bacalaureat, după terminarea clasei a XII-a, elevul de la mate-info are probă orală și scrisă la Limba și Literatura Română Matematică, o altă probă scrisă la Matematică și încă una la o disciplină la alegere dintre Informatică, Chimie, Fizică sau Biologie.

Filiera teoretică, profilul real, Științele naturii. În clasa a XII-a sunt două examene scrise la cele două limbi de circulație internațională pe care le-a studiat în școală, o probă practică de competențe digitale și proba scrisă de competențe de bază socio-umane.

După absolvire, în sesiunea de BAC susține proba orală și apoi scrisă la Limba și literatura română, proba scrisă la una dintre disciplinele Fizică, Chimie sau Biologie și proba scrisă la o disciplină diferită de cea aleasă deja, dintre Fizică, Chimie, Biologie, Matematică sau Informatică.

La filiera teoretică, profilul uman, specializarea Filologie, în timpul anului școlar în care sunt în clasa a XII-a elevii susțin două examene scrise la cele două limbi de circulație internațională pe care le-a studiat elevul în școală, o probă practică de competențe digitale și proba nouă scrisă de competențe de bază la Matematică.

În sesiunea de Bac de după finalul clasei a XII-a elevii de la uman, filologie, dau proba orală la Limba și literatura română la care dau apoi și probă scrisă, ca acum, cu subiecte de dificultate mai mare decât toate celelalte filiere.

Urmează examen scris la Limba și literatura unei limbi străine și o probă scrisă din una din următoarele discipline: Istorie, Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie.

Pentru profilul uman, specializarea Științe sociale, elevii vor avea de susținut, conform surselor Edupedu.ro, în timpul anului școlar două examene scrise la cele două limbi de circulație internațională studiate, o probă practică de competențe digitale și proba nouă scrisă de competențe de bază la Matematică. Reamintim că aceste probe se susțin în școală, nu în centre de examen diferite.

În examenul propriu-zis de Bac, probele Română-oral, Română-scris sunt comune cu ale celorlalte profiluri. Apoi este probă scrisă la Istorie și probp scrisă din una dintre următoarele discipline: Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie.

Pentru elevii de la filiera tehnologică, toate profilurile și specializările, Bacalaureatul începe în clasa a XII-a, la fel ca la ceilalți, cu două examene scrise la cele două limbi de circulație internațională studiate, o probă practică de competențe digitale și proba nouă scrisă care vizează competențe de bază socio-umane sau matematică și care e complementară disciplinelor alese la celelate două probe scrise.

În sesiunea de BAC elevii de la filiera tehnologică susțin proba orală și cea scrisă la Limba și literatura română, apoi proba scrisă la o „disciplină din domeniul de pregătire” și proba scrisă la o „disciplină relevantă pentru profilul real”, conform surselor noastre.

Pentru filiera vocațională nu mai apare nicio diferențiere pentru profilurile pedagogice, ca în prezent. În schimb toate specializările au cele două examene scrise la cele două limbi de circulație internațională studiate, o probă practică de competențe digitale și proba scrisă care vizează competențe de bază socio-umane sau matematică și care e complementară disciplinelor alese la celelate două probe scrise. Acestea se susțin în timpul ultimului an de liceu.

Ca probe în sesiunea de BAC rămân cele orale și scrise la Limba și literatura română, scrise la disciplina de specialitate și încă o probp scrisă dintr-o „disciplină relevantă pentru profilul predominant al specializării”.

Reamintim că în varianta Cîmpeanu a proiectului de lege Bacalaureatul propus era un examen care testa competențe de bază pentru întreg trunchiul comun, iar elevii aveau și o probă opțională, unde puteau susține un test pentru competențe avansate într-un anumit domeniu.

Sursa articol: www.edupedu.ro.

Posteaza un comentariu